Ochrana osobných údajov

V spoločnosti SORUDAN Solutions, s.r.o. si uvedomujeme, že ochrana osobných údajov je dôležitá. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby súvisiace s internetovou stránkou www.sorudan.sk

 • Spoločnosť SORUDAN Solutions, s.r.o. sa zaväzuje, že žiadne osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Spoločnosť SORUDAN Solutions, s.r.o. spracováva osobné údaje výlučne za účelom:
  • Poskytovania služieb súvisiacich s internetovou stránkou www.pravnaprax.sk,
  • kontroly, výskumu a analýzy za účelom údržby, ochrany a zdokonalenia jej služieb,
  • zaisťovania technickej funkčnosti internetovej stránky www.pravnaprax.sk
 • Spoločnosť SORUDAN Solutions, s.r.o. vykonáva náležité bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany osobných údajov proti neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenej zmene, zverejneniu či ich zničeniu.
 • Spoločnosť SORUDAN Solutions, s.r.o. sprístupňuje osobné údaje iba svojim zamestnancom, zmluvným partnerom, tak aby mohla rozvíjať a zdokonaľovať svoje služby.
 • Zamestnanci a zmluvní partneri uvedení v predchádzajúcom bode sú viazaní zachovávaním mlčanlivosti a spoločnosť SORUDAN Solutions, s.r.o. môže vyvodiť zodpovednosť, pokiaľ porušia povinnosti, ktoré sú povinní dodržiavať.
 • Zákazník dáva svoj súhlas s tým, že spoločnosť SORUDAN Solutions, s.r.o. je oprávnená využívať jeho osobné údaje v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente.

Prečo si vybrať práve nás?

S nami sa nestratíte

Rozumiete svojmu podnikaniu, my rozumieme nášmu. Určite máte predstavu o realizácii Vašej vízie. My Vám ukážeme možnosti, ktoré poskytuje súčasná technológia a trh. Spoločne potom navrhneme úspešný projekt, ktorý splní Vaše očakávania a ciele.

Podporujeme naše projekty

Za úspechom projektu stojí nielen kvalitná realizácia ale aj dobrá podpora, preto naše projekty a našich zákazníkov dlhodobo podporujeme. Sme Vám stále k dispozícii a reagujeme dynamicky. S nami máte vždy pevnú pôdu pod nohami.

Administratíva na naše plecia

Postaráme sa o prípravu zmluvy o dielo, licenčnej zmluvy alebo iných zmlúv spojených s projektom. Vybavíme za Vás administratívu spojenú s nákupom služieb tretích strán (registrácia domén, nákup hostingových služieb, reklamného priestoru, zaobstaranie SSL certifikátov).

Zaujali sme Vás? Napíšte nám na obchod@sorudan.sk alebo nám zavolajte na +421 917 256 045